MEN lausunto 15/2011 CDON.COM:n TV-mainoksista

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO        22.11.2011

Lausunto: MEN 15/2011
Mainostaja: CDON AB
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO CDON.COM:N TV-MAINOKSISTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä CDON.com:n Love hurts -kampanjan tv-mainoksista. Lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska niissä esitetään väkivaltaa, joka ei liity millään lailla mainostettaviin tuotteisiin. Mainoksissa sisarusten ja perheen aikuisten välinen väkivalta esitetään hauskasti ja ihannoivasti, normaalina ihmisten välisiin suhteisiin kuuluvana ilmiönä. Mainoksia on esitetty myös päiväsaikaan, jolloin lapsetkin ovat voineet nähdä mainoksen.

Mainos

Mainoksissa perheenjäsenet kisailevat siitä, kuka pääsee avaamaan CDON.com:n paketin. Mainoksen ensimmäisessä versiossa perheen isä ja äiti kilpailevat väkivaltaa käyttäen, kumpi pääsee paketin luo ensiksi: äiti lyö isää paistinpannulla päähän ja isä pyyhkii äidillä katettua ruokapöytää. Toisessa versiossa sisarukset kisailevat siitä, kumpi pääsee ensimmäisenä käsiksi pakettiin, jolloin kumpaankin sattuu. Mainoksen lopussa on teksti ”Kaikki rakastavat CDON.COM-paketteja.” Taustalla soi laulu ”Love hurts”. Mainosten lopussa perheenjäsenet avaavat yhdessä paketteja.

Mainostajan vastine

Mainostaja ei ole antanut vastinetta. 

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia tai nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Mainoksissa mainostetaan verkkokauppaa, jossa myydään muun muassa musiikkia, elokuvia, pelejä ja muuta elektroniikkaa. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että humoristisiksi tarkoitetut mainokset sisältävät henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Mainokset on kuvattu tyylillisesti siinä määrin liioiteltuna, etteivät aikuiset katsojat keskimäärin miellä mainoksen tapahtumia todellisiksi.  Mainosten väkivaltaa kuvaavat elementit eivät kuitenkaan liity mainostettaviin tuotteisiin. Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto on ottanut arvioinnissaan huomioon, että mainoksia on esitetty myös päiväsaikaan, jolloin myös pienet lapset ovat voineet nähdä mainokset.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2, 4 ja 18 artiklojen vastaisia. Mainokset ovat siten hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri