MEN lausunto 13/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 13/2004
Mainostaja: Suomen Liikekustannus Oy
Mainostettava tuote: Internetissä ilmestyvä Yrittäjäfakta-lehti
Mainos: Yrityksille suunnattu suoramarkkinointi
Annettu: Helsinki, 1.10.2004

Mainonnan eettiseltä neuvostolta on pyydetty lausuntoa yrityksille suunnatusta suoramarkkinoinnista. Lausunnonpyytäjien mielestä mainos, jossa markkinoidaan Internetissä ilmestyvää lehteä laskua muistuttavalla tarjouskirjeellä, on harhaanjohtava. '

Mainostaja on antanut neuvostolle 31.8.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainostaja markkinoi Internetissä ilmestyvää Yrittäjäfakta-lehteä. Mainostaja on lähettänyt yrityksille lehteä koskevan tarjouskirjeen. Tarjouskirje on sisältänyt valmiiksi painetun tilisiirtolomakkeen, jossa maksajaksi on merkitty tarjouksen vastaanottaja. Lisäksi tilisiirrossa on viitenumero, eräpäivä ja lehden hinta 132,98 euroa. Tilisiirtolomakkeessa on teksti ”Suorittamalla tämän tilisiirtolomakkeen tilaatte Yrittäjäfakta-lehden (www.yrittajafakta.fi). Tämän lomakkeen mukainen suoritus on 3 kk:lta.” Tilisiirtolomakkeen lisäksi tarjouskirjeessä on markkinoitavaa tuotetta koskeva esite.

Vastine

Mainostajan mukaan sen markkinointi on hyvän tavan, markkinoinnin sääntöjen sekä lain mukaista.

Mainostaja katsoo, että yleisen käytännön mukaan vakioitujen palvelujen markkinoinnissa tilisiirtolomake liitetään tarjouksen osaksi. Tarjouksen voi hyväksyä tilisiirron suorittamalla. Esitteen ohessa oleva tilisiirtolomake on vaivaton tapa tilata palvelu tai tuote asiakasyritykselle, sillä tilaaminen ei vaadi erillistä yhteydenottoa tarjouksen hyväksymiseksi. Tarjouksessa on kerrottu selkeästi, että palvelun voi tilata suorittamalla tilisiirto. Lisäksi tarjouksessa on kerrottu palvelun hinta eriteltynä ja tärkeimmät tiedot palvelusta.

Mainostajan mukaan tarjous on määräaikainen. Tilisiirtolomakkeiden eräpäivä ilmaisee tarjouksen voimassaoloajan. Eräpäivän puuttuminen aiheuttaisi tarjouksen voimassaoloaikaa ja osapuolten velvoitteita koskevia sekaannuksia. Yritykset, jotka eivät halua tilata markkinoituja palveluita, poistetaan säännöllisesti mainostajan rekisteristä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Mainostaja on markkinoinut Internetissä ilmestyvää lehteä kirjeellä, jossa on esitäytetty tilisiirtolomake ja esite tarjottavasta tuotteesta. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei tilisiirtolomakkeella oleva mainos ole selkeästi tunnistettavissa mainokseksi.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 12 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri