MEN lausunto 12/2012 Koivuhaan Autokatsastus Oy:n radiomainoksesta

 MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO               4.9.2012

Lausunto: MEN 12/2012
Mainostaja: Koivuhaan Autokatsastus Oy
Media: Radio
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO KOIVUHAAN AUTOKATSASTUS OY:N RADIOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Iskelmä-radiossa esitetystä mainoksesta, jossa mainostetaan autokatsastusasemaa. Mainos on lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen, koska mainos on rasistinen. Mainos välittää vaikutelman, että mainostajan autokatsastusasemalla on töissä vain suomalaisia ja että mainostaja pitää suomalaisen tekemää työtä arvostetumpana ja parempana kuin vieraskielisen kilpailijan, jonka työ on epäluotettavaa äänensävystä päätellen.

Mainos

Mainoksen alussa miesääni puhuu etelänmaalaista kieltä matkien ”-- Hola, hola -- Muchos machos automobilekatsastus.”. Suomea puhuva miesääni sanoo tämän jälkeen ”Jep, jep, mutta on myös ihan supisuomalainen yrittäjävetoinen katsastusasema. Koivuhaan Autokatsastus Oy on kaiken lisäksi edullinen ja on muuten katsastusasema, jolle on myönnetty Avainlippu merkiksi suomalaisesta työstä ja osaamisesta.”. Toinen miesääni sanoo ”Mutta sinne on varmaan hankala…”. Aikaisempi miesääni keskeyttää ja jatkaa ”Ei! Koivuhaan katsastusasemalle tuleminen on helppoa kuin seinänteko. Ajat Vantaan Koivuhakaan osoitteeseen Niittytie 15, siihen Heinon pikatukkua vastapäätä, vaikka aikaa varaamatta.”. Tsekkaa itse koivuhaanautokatsastus.fi.”.

Mainostajan lausuma

Koivuhaan Autokatsastus Oy on siirtynyt uudelle omistajalle, eikä uusi omistaja ole tietoinen lausuntopyynnön kohteena olevasta mainoksesta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Mainoksessa mainostetaan autokatsastusasemaa. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoksessa on pyritty korostamaan humoristisesti mainostajan kotimaisuutta ja avainlippua, jonka Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt mainostajalle merkiksi suomalaisesta työstä ja osaamisesta.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos sen kokonaisvaikutelma huomioon ottaen ole syrjivä eikä siten ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja varatuomari Pirkko Mäkinen.

Arja Hiltunen
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri