MEN lausunto 10/2010 Dieselin lehtimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.5.2010

Lausunto: MEN 10/2010
Mainostaja: Diesel Denmark Aps, Finnish Branch
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO DIESELIN LEHTIMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Image-lehden takakannessa julkaistusta Dieselin farkkumainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on naisia halventava ja naista käytetään mainoksessa seksiobjektina.

Mainoksen sisältö

Mainos on julkaistu Image-lehden takakannessa. Mainoskuvassa nainen on kiivennyt tikapuille ja paljastaa rintansa seinään kiinnitetylle valvontakameralle. Mainoksessa on teksti: ”Smart may have the brains, but stupid has the balls.” Mainoksen yläosassa lukee “Shop online at Diesel.com” ja alaosassa lukee “Be stupid” ja vieressä on Dieselin logo.

Mainostajan vastine

Mainostaja on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä. Periaatteiden 3 kohdan mukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Kysymyksessä on nuorille suunnatun vaateliikkeen humoristiseksi tarkoitettu imagomainos, joka on julkaistu aikakauslehdessä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa esiintyvää naista ei voida katsoa kuvatun alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, Director Sirpa Juutinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Senior Marketing Advisor Mika Sarimo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri