MEN 36/2012: lausunto pikavippimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO       11.12.2012            

Lausunto: MEN 36/2012
Mainostaja: Euroloan Consumer Finance Oyj
Media: Verkkomainos
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO PIKAVIPPIMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä verkkosivujen pikavippimainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on kohdistettu nuoriin henkilöihin, kun se mainostaa pikavippiä festarirahana.

Mainokset

Verkkomainos on banneri, jossa on teksti: ”Euroloan Elämässä mukana. Kesän festarit tulossa, mutta rahat lopussa? Hae lainaa!”

Mainostajan lausuma

Kysymyksessä oleva banneri on osa isompaa brändikampanjaa, jossa oli tarkoituksena tuoda Euroloan-nimeä tutuksi laajalla rintamalla eri sähköisissä medioissa.

Mainostajan asiakaskunnasta vain 3 % on 18-19 –vuotiaita. Mainos ei ole suunnattu heille. Mainos on suunnattu vanhemmille henkilöille, sillä suurin osa mainostajan asiakkaista on yli 35-vuotiaita työssäkäyviä ihmisiä, jotka ottavat kulutusluottoa jokapäiväisiin tarpeisiin.

Mainoksen tarkoituksena on tukea Euroloan-brändiä. Mainostaja tekee jatkuvasti yhteistyötä Kuluttajaviraston kanssa ja seuraa heidän markkinointiohjeistuksiaan kulutusluottojen osalta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että pikavippien tarjoaminen on sallittua, joten niiden markkinointikin on sallittua. Lausuntopyynnön kohteena olevan mainoksen ilmaisu ”Kesän festarit tulossa, mutta rahat lopussa?” ei ole hyvän tavan vastainen.

Edellä mainituilla perusteilla mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen eikä siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri