MEN 34/2021: Ruokaboksi Finland Oy

Lausunto:
MEN 33/2021
Markkinoija:
Ruokaboksi Finland Oy
Media:
sovellus
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi oli hyvän tavan mukaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Ruokaboksi Finland Oy:n menettelystä. Lausunnonpyytäjän mukaan markkinoijan menettely on hyvän tavan vastaista, koska yritys on mainoksessaan kertonut etsivänsä testiasiakkaita, jonka jälkeen testiasiakkaille on soitettu markkinointipuheluita.

Markkinointi

Ruokaboksi Finland Oy on Facebookissa ja Instagramissa julkaissut tekstin ”Etsimme testiasiakkaita alueeltasi. Ruokaboksi <3 Sinä”.

Markkinoijan vastaus

Digimarkkinointi on keskeinen osa yrityksen toimintaa ja menestystä. Digimarkkinoinnissa nopea sopeutuminen ja jatkuva kehittyminen on tärkeää, uusia konsepteja ja kulmia kokeillaan jatkuvasti. Nopea reagointikyky tukee tuloksellista digimainontaa ja auttaa ymmärtämään, mitkä konseptit toimivat ja mitä pitää muuttaa.

Testiasiakaskulmalla testaamme uusia konsepteja tietylle asiakasryhmälle. Näin meille selkenee, mitä kulmia meidän kannattaa käyttää isommin markkinoinnissa. Seuraamme uusien asiakkaiden pysyvyyttä uusilla kampanjakonsepteilla asiakasarvon kehityksen ymmärtämiseksi ja parantamiseksi.

Testiasiakasmainosta klikatessa asiakas ohjataan lomakkeelle, jossa pyydämme asiakkaan yhteystietoja. Lomake päättyy lauseeseen ”olemme sinuun pian yhteydessä”. Asiakkaalle soitetaan ja kerrotaan uudesta edusta. Toisin sanoen ei ole epäselvää, että tarkoitus tietojen keräämiseen on olla yhteydessä asiakkaaseen. Olemme yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse, koska tämä myyntikanava on verkkokauppaa joustavampi ja nopeampi tapa saada testituloksia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys yrityksen markkinoinnista, jossa se kertoo etsivänsä testiasiakkaita tietyltä alueelta. Lausunnonpyytäjän mukaan testiasiakkaaksi ilmoittautuneille on soitettu markkinointipuheluita. Markkinoijan mukaan se testaa uusia konsepteja tietylle asiakasryhmälle. Testiasiakkaaksi haluavan tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja lomake päättyy lauseeseen ”olemme sinuun pian yhteydessä”. Asiakkaan täytettyä yhteystietolomakkeen hänelle soitetaan ja kerrotaan uudesta edusta.

Esitetyn selvityksen perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei markkinointi ole hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri ja jäsenet vastaava päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja Senior Advisor Tommi Pelkonen.

Sanna Holkeri                                                              Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                                      sihteeri

ASIASANA: TESTIASIAKAS

Lausunto:             MEN 34/2021
Markkinoija:         Ruokaboksi Finland Oy
Alusta:                  Instagram, Facebook
Päätös:                 Vapauttava lausunto