MEN 34/2018: Miesten alushousumainos, aihetunniste

 Lausunto:    MEN 34/2018
Mainostaja:  Lähde & Co Oy
Viestin:         Verkko (mainosbanneri)
Päätös:         Vapauttava lausunto

MIESTEN ALUSHOUSUMAINOS, AIHETUNNISTE

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoskampanjan aihetunniste #kättähousuun ei ole hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön miesten alushousumainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainoksen tunniste ”#kättähousuun” on hyvän tavan vastainen.

Mainos        

Mainosbannerissa on teksi “#kättähousuun”. Toisessa bannerissa on lisäksi teksti ”the other danish guy The best underwear to the world”.

Mainostajan vastaus

Halusimme kiinnittää huomion miesten alushousuihin ja herättää kysymyksen siitä, miltä kalsarit tuntuvat, pitäisikö niiden tuntua ja jos ei, niin miltä tuntuu silloin, kun kalsarit eivät tunnu miltään. Tavoitteena on ollut saada aikaan alushousut, jotka eivät tuntuisi jalassa miltään. Aihetunniste #kättähousuun valittiin, jotta tiedonhakijan olisi helpompi tarkastella kampanjan tietoja sosiaalisessa mediassa. Tunniste pohjautuu tunnettuun kulttuuriseen piirteeseen: miksi miehet pitävät kättä housuissaan? Emme tieten tahtoen loukkaa yksilöä tai ihmisryhmää.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Asiassa on kysymys miesten alushousuja mainostavan yrityksen mainosbannereissa käytetystä ilmaisusta ”#kättähousuun”. Mainostajan mukaan heidän tarkoituksenaan on ollut saada aikaan alushousut, jotka eivät tunnu jalassa. Mainostaja kertoo, että aihetunnisteen #kättähousuun avulla kampanjaa voi tarkastella sosiaalisessa mediassa.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n sääntöjen vastainen. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri