MEN 33/2020: Oriola Oyj (Dexal-tuotemerkki)

Lausunto:
MEN 33/2020
Markkinoija:
Oriola Oyj (Dexal-tuotemerkki)
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Oriola Oyj:n tuotteen markkinoinnista. Mainos on julkaistu Risto Viitasen Twitter-tilillä Velogi. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Mainokset on julkaistu Twitterissä.

Ensimmäisessä mainoksessa on kuva mainostetuista tuotteista ja teksti: ”Nyt arvotaan kolme mahtavaa Dexal-tuotepakettia! Osallistu 9.6. mennessä osoitteessa bit.ly/velogidexal Voittomahdollisuudet voi tuplata liittämällä pyöräilyaiheisen Instagram-kuvan. Palkinnot toimittaa #Dexal #OnneksiPyöräOnKeksitty #Jokaiseentreeniin”

Toisessa mainoksessa on kuva tuotteista ja teksti: ”Vielä ehdit osallistua mahtavan Dexal-tuotepaketin arvontaan! Osallistu osoitteessa bit.ly/velogidexal Kolme tuotepakettia arvotaan 10.6. ja voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostilla. #Dexal #liikunta #OnneksiPyöräOnKeksitty #pyöräily #Jokaiseentreeniin”

Kolmannessa mainoksessa on kuva pyörästä, jossa on kiinni juomapullo ja juomapullon kylkeen on kirjoitettu mainostetun tuotemerkin nimi. Pyörän takana henkilö näyttää peukkua. ”Mahtavan Dexal arvonnan voittajat on tavoitettu ja palkinnot toimitettu postinumeroalueille 01390, 33560 ja 91910 eli etelästä pohjoiseen. Osallistujia oli liki 700. Onnea voittajille! #dexal #pyöräily #liikunta #velogi”

Markkinoijan vastaus

Yrityksemme ohjeistaa yhteistyötä tekeviä vaikuttajia käyttämään kaikissa sosiaalisen median postauksissa mainintaa "kaupallinen yhteistyö" tai "mainos" sekä hastag-merkintää tuotteesta tai brändistä. Tämän yhteistyön kohdalla vaikuttaja on jättänyt noudattamatta ohjeistustamme.

Median vastaus

Jätin kyseisen maininnan tietoisesti postauksista pois, koska en saanut yhteistyöstä korvausta paitsi arvonnan tuotekuvia ja viestintää varten vastaavan tuotepaketin kuin arvonnassa oli palkintona.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys urheilujuomatuotteita tarjoavan yrityksen mainoksista Twitter-alustalla. Mainokset julkaissut media kertoo, että markkinoija on antanut hänelle vastikkeeksi mainostettuja tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että rahanarvoisen edun saaminen, kuten saatu tavara, on rinnastettavissa rahana saatavaan vastikkeeseen. Median julkaisema mainos tulee olla tunnistettavissa mainokseksi siitä riippumatta, onko mainostamisesta annettu vastike rahaa, tavara, palvelu tai lahjakortti.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät Twitter-julkaisut ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulisi olla helposti havaittavissa heti Twitter-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, TWITTER

Markkinoija:         Oriola Oyj (Dexal-tuotemerkki)
Media:                   Risto Viitanen (Twitter-käyttäjänimi: Velogi_com)
Alustat:                 Twitter
Päätös:                 Huomautus