MEN 26/2022 EV Lataus Oy (Cloudboots-tavaramerkki)

Lausunto:
26/2022
Markkinoija:
EV Lataus Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Cloudboots-painehousujen markkinoinnista. Mainos on julkaistu Aleksi Valavuoren Instagram-tilillä valavuori. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi. Kaupallinen yhteistyö mainitaan vasta julkaisun lopussa.

Markkinointi

Instagram-tilillä valavuori on mainostettu Cloudboots-tuotetta. Julkaisussa on kuvan ohella teksti:

”KISA! Voittajalle 745€ arvoiset Cloudbootsit omaksi.

Säännöt

  1. Seuraa @cloudboots_recovery
  2. Tykkää kuvasta ja tägää sun frendi, joka rakastaa urheilua.
  3. Jos onni ei suosi, saat 50€ alennusta koodilla ”vala” vaikka samantien cloudboots.fi -saitilta.

Voin kertoa, et nää painehousut nopeuttaa palautumista tosi paljon ja jeesaa hieronnan tms. tavoin ihan helkkarin hyvin. Arvon voittajan sunnuntain Valavuori LIVE -show’ssa klo 21. Terkut Huittisista, täällä mentiin 8 parhaan joukkoon luvuin 6-2, 7-6.

Ai niin. Tämä on kaupallinen yhteistyö. Pyysin puolta miljoonaa, mut en saanut. Aina kannattaa silti yrittää.”

Markkinoijan vastaus

Käsittääkseni julkaisussa mainittiin kaupallinen yhteistyö, mutta ilmeisesti sitten jollain huonolla tavalla. Mainoksen suunnittelussa annoimme Valavuorelle vapaat kädet.

Median vastaus

Media ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagram-julkaisusta, joka on mainos. Maininta julkaisun kaupallisesta luonteesta on vasta pitkän Instagram-tekstin lopussa.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri

Lausunto:                          MEN 26/2022

Markkinoija:                      EV Lataus Oy (Cloudboots-tavaramerkki)

Media:                               Vaikuttaja Aleksi Valavuori (Instagram-käyttäjänimi: valavuori)

Alusta:                               Instagram

Päätös:                              Huomautus