MEN 23/2021: 3M Company (3M-tuotemerkki)

Lausunto:
MEN 23/2021
Markkinoija:
3M Company (3M-tuotemerkki)
Media:
internet
Päätös:
vapauttava
Artikla:
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinoitavan tuotteen luonne huomioon ottaen markkinoinnin ei katsottu olleen hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä 3M-nimisen yrityksen markkinoinnista. Mainos on julkaistu yrityksen LinkedIn-sivuilla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä käytetään hyväksi ihmisten turvattomuuden tunnetta ja epidemiasta johtuvaa vainoharhaisuutta.

Markkinointi

Yrityksen LinkedIn-sivuilla on mainostettu ikkunoiden turvakalvoja. Mainoksessa on kuva lasiovesta, jota on yritetty rikkoa. Ikkuna sinänsä on rikkoutunut säröille, mutta turvakalvon ansiosta lasinsirut ovat pysyneet paikoillaan. Mainoksessa on teksti: ”Maailma voi olla vaarallinen paikka. Suojaa rakennustasi murroilta, ilkivallalta ja jopa räjähdyksiltä 3M ikkunoiden turvakalvoilla.” Kuvan alla on lisäksi teksti: ”Suojele työntekijöitäsi – 3M ikkunoiden turvakalvoilla.”

Markkinoijan vastaus

The 3M™ Window Film advertisement is promoting the following products: 3M™ Scotchshield™ Safety and Security Window Films, Ultra Series.

Please note that this film is used as an additional protective covering for glass windows and doors. The use of the film on glass has the following benefits: Tear resistant to reduce danger from hazards like shattered glass during natural disasters, bomb blasts, vandalism and other impacts ie. If glass is shattered due to a bomb blast or vandalism the film will act to keep the glass in one place and avoid it shattering and being of danger to those in the vicinity of the glass window or door at the time of the blast. Increase security and provide added protection against smash and grab burglaries.

You will see from the above and our attached product literature that 3M Window films are specifically developed to protect against injury from glass shattering due to natural and unnatural disasters and impacts. As any glass covered with the film does not shatter but remains intact it also helps to protect against attempted thefts from buildings using windows as a means of entrance.

On the above basis we trust that 3M Finland has been able to demonstrate its use of the above image and justification of the use of the captions below the image to justify advertising of its safety and security film.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa hyväksyä väkivaltaa, laittomuutta tai muutoin yhteiskunnan vastaista käyttäytymistä. Markkinoinnissa ei myöskään tule yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys ikkunoihin kiinnitettävän turvakalvon markkinoinnista valokuvalla, joka esittää havainnollisesti, miten markkinoitu tuote toimii. Lausunnonpyytäjän mukaan markkinoinnissa hyödynnetään ihmisten turvattomuuden tunnetta.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoskuva havainnollistaa, millaisesta tuotteesta on kysymys. Mainoksen tekstin ”Maailma voi olla vaarallinen paikka. Suojaa rakennustasi murroilta, ilkivallalta ja jopa räjähdyksiltä 3M ikkunoiden turvakalvoilla. Suojele työntekijöitäsi – 3M ikkunoiden turvakalvoilla.” voidaan katsoa olevan asianmukainen ottaen huomioon markkinoitavan tuotteen luonne ja käyttötarkoitus.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei markkinointi ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja Senior Advisor Tommi Pelkonen.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: TURVALLISUUS

Lausunto:                          MEN 23/2021
Markkinoija:                      3M Company (3M-tuotemerkki)
Media:                                Verkko
Alusta:                                LinkedIn-sovellus
Päätös:                               Vapauttava lausunto