MEN 22/2015: City-lehden mainos

Lausunto:    MEN 22/2015                                     28.8.2015
Mainostaja:  Verkkokauppa.com
Media:          Suoramarkkinointi, kaupunkilehti City-lehden välissä
Päätös:         Vapauttava lausunto

CITY-LEHDEN MAINOS

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Verkkokauppa.comin mainonnasta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainosten kuvat ovat hyvän tavan vastaisia, koska ne ovat lapsille ja nuorille sopimattomia.

Mainos

Verkkokauppa.comin mainosliite on jaettu kotitalouksiin suoramarkkinointina. Mainostajan mainosliite on ollut nidottuna City-lehden keskiaukeaman väliin. Itse lehden sivulla on ollut sekä muita mainoksia että toimituksellista aineistoa.

Lausumat

Verkkokauppa.com

Mainos oli CITY-lehden sisällä. Aivan samaan tapaan kuin mainos olisi ollut vaikkapa NYT-liitteen tai Hesarin sisällä.

City-lehti

City-lehden sivulla kolme on Deitti.net koko sivun mainos, joka on deitti.net mainonnan tyylistä. Deittailu tarkoitta tapailua ja kohtaamisia esimerkiksi lenkkeillen, viestitellen tai illlallisella eikä siinä ole mitään seksuaalista tai ihmeellistä että ihmiset tapaavat toisiaan. Teksti viittaa mobiilikäyttöön, koska deitti.net on mobiilina käytettävissä missä vain, milloin vain ja vaikka pädillä tai kännykällä eli miten vain.

City-lehden sivulla viisi, johon valittaja viittaa, on artikkeli. Se ei ole mainos.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.
Artiklan 18 mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Esitetyn selvityksen mukaan lausunnonpyytäjän kuvailemat kuvat ja teksti on julkaistu City-lehdessä. Mainonnan eettinen neuvosto ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa siltä osin. Verkkokauppa.comin mainos on ollut kaupunkilehti City-lehden liitteenä eikä siinä ole ollut kuvatun kaltaista materiaalia.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                     Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri