MEN 20/2022 Northern Pails Oy

Lausunto:
20/2022
Markkinoija:
Northern Pails Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Northern Pails Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Kimmo Vehviläisen Facebook-tilillä. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Kimmo Vehviläinen on mainostanut Northern Pails Oy:n tuotetta Facebook-tilillään.

Facebook-julkaisussa on kuvan ohella teksti: ”Nyt on testattu kuuman, kostean ja kaiken muun roiskimisen kestävyys. Zonen voi lyödä keskelle pöytää ja ladata täyteen jäitä, musa soi erittäin hyvällä soundilla kaikille (360 hifi), juomat pysyy kylmänä ja tunnelma parhaana. Toimii myös löylykiuluna ja soppakattilana. Suomalaista laatutyötä, ei mitään kiinan roinaa. Tilaa omasi koodilla KIMMO20, ja saat nyt 20 euron alennuksen, osoitteesta www.zonespeaker.com *kaupallinen yhteistyö ZONE’n kanssa*

Markkinoijan vastaus

Kysymyksessä ei ole mainos, vaan kaupallinen yhteistyö. Julkaisun tekstin on suunnitellut sen julkaisija Kimmo Vehviläinen. Julkaisussa ilmoitetaan selkeästi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö sanamuodolla: ”Kaupallinen yhteistyö ZONEʼn kanssa”.

Kaupallisen yhteistyön ilmoitus on merkitty selkeästi tekstiin, minkä ansiosta päivitys on selkeästi tunnistettavissa kaupalliseksi yhteistyöksi.

Median vastaus

Yritin tehdä päivityksen kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Nyt tiedän, että mainostunniste merkitään heti alkuun eikä loppuun. En toiminut vilpillisesti, vaan olin kokematon näissä asioissa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys kaupallisesta Facebook-julkaisusta. Julkaisussa on kuvan ohella teksti, jonka lopussa on mainostunniste ”*kaupallinen yhteistyö ZONE´n kanssa*”. Markkinoija on todennut, että kysymyksessä ei ole mainos, vaan kaupallinen yhteistyö.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kaupallinen yhteistyö tarkoittaa samaa kuin markkinointi ja mainos on yksi markkinoinnin muoto.

Tarkasteltavana olevassa mainoksessa mainostunniste on vasta julkaisun tekstiosuuden lopussa. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, FACEBOOK

Lausunto:             MEN 20/2022

Markkinoija:         Northern Pails Oy

Media:                  Vaikuttaja Kimmo Vehviläinen

Alusta:                  Facebook

Päätös:                 Huomautus