MEN 17/2020: Broman Group Oy, Motonet Oy

Lausunto:
MEN 17/2020
Markkinoija:
Broman Group Oy, Motonet Oy
Media:
internet
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinoidulle tuotteelle ei ollut myönnetty myyntilupaa markkinoituun käyttötarkoitukseen eli ”tee-se-itse käsidesin valmistukseen”. Tuotteen markkinointi oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä yleispuhdistusaineen markkinoinnista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kehottaminen käsidesin "tee-se-itse valmistukseen" on vastuutonta ja vaarallista annettaessa ymmärtää, että käsidesiä voi valmistaa kotioloissa.

Markkinointi

Verkkokaupassa mainostetaan yleispuhdistusainetta ja kerrotaan, että se soveltuu ”tee-se-itse käsidesin valmistukseen”.

Markkinoijan vastaus

Tätä mainintaa ei enää näy markkinointimateriaaleissamme, sillä olemme saaneet huomautuksen Tukesilta. Pahoittelemme asiaa.

Tuotetietokortissamme lukee 29.4. seuraavasti: Alkoholipohjainen (100 % isopropanolia) yleispuhdistusaine, joka puhdistaa jäänteettömästi. Soveltuu useimmille materiaaleille. Hajottaa rasva- sekä vesipohjaisen lian. Mainio aine maalipinnan puhdistuksen viimeistelyyn ennen vahausta tai pinnoittamista. Vahat ja pinnoitteet tarttuvat paremmin täysin puhtaaseen maalipintaan. Vahojen ja hiomatahnojen tehokkaaseen poistoon.

Tukesin vastaus

Kyseessä on alkoholipohjainen 100 % isopropanolia sisältävä yleispuhdistusaine, joka on tarkoitettu erilaisten pintojen ja materiaalien puhdistukseen. Yhtenä käyttönä sen mainitaan olevan käsien desinfiointiin soveltuva.

Tuote kuuluu EU:ssa biosidivalmisteista annettujen säädösten kautta hyväksyttäviin valmisteisiin. Hyväksyntä eli myyntilupa kohdistuu valmisteisiin sen jälkeen, kun niissä käytetty tehoaine (tässä isopropanoli) on tullut EU-menettelyissä hyväksytyksi biosidikäyttöön. Isopropanoli on biosidinen tehoaine, joka on 1.7.2016 hyväksytty EU:ssa käytettäväksi muun muassa käsidesikäytössä.

Valmisteille, jotka sisältävät kysymyksessä olevaa ainetta tehoaineena, tulee hakea myyntilupa. Markkinoijan markkinoimalle tuotteelle ei ole haettu valmistehyväksyntää kyseiseen käyttöön. Biosidivalmisteiden hyväksyntiä haetaan Tukesista. Luvanvaraista biosidivalmistetta, joille ei ole haettu tai myönnetty myyntilupaa, ei saa asettaa saataville markkinoille tai käyttää biosidina eikä tällaisia tuotteita saa markkinoida väittämillä, jotka viittaavat biosidiseen käyttötarkoitukseen.

Tukes oli saanut kuluttajalta ilmoituksen kysymyksessä olevan tuotteen markkinoinnista ja lähettänyt markkinoijalle selvityspyynnön. Markkinoija on vastannut ja ilmoittanut poistaneensa tuotteen verkkokaupastaan. Lisäksi desinfioivaan vaikutukseen viittaava on poistettu tuoteselitteistä.

Koronatilanteesta johtuvat Tukesin myöntämät helpotukset käsidesien valmistajille koskevat etanolipohjaisia valmisteita. Näissä käytetty tehoaine on edelleen arvioitavana EU:n biosidimenettelyssä eikä etanolipohjaisia tuotteita vielä koske kansallinen biosidivalmisteen hyväksyttämisvelvoite.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys yleispuhdistusaineesta, jota on markkinoitu kertomalla, että se ”soveltuu tee-se-itse käsidesin valmistukseen”. Lausunnonpyytäjä katsoo, että markkinointi on vastuutonta ja vaarallista.

Valvovan viranomaisen mukaan markkinoidulle tuotteelle ei ole myönnetty asianmukaista myyntilupaa markkinoituun käyttötarkoitukseen. Markkinoija puolestaan kertoo saaneensa huomautuksen viranomaiselta ja poistaneensa edellä mainitun maininnan markkinointimateriaalistaan.

Ottaen huomioon valvovan viranomaisen lausuma siitä, ettei markkinoidulle tuotteelle ole myönnetty myyntilupaa markkinoituun käyttötarkoitukseen mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan vastaisesti. Tuotteen markkinointi ”tee-se-itse käsidesin valmistukseen” on ollut hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

ASIASANA: TURVALLISUUS

Lausunto:             MEN 17/2020

Markkinoija:         Broman Group Oy, Motonet Oy

Media:                   Yrityksen internetsivut

Päätös:                 Huomautus