Tillgänglighetspolicy – examensapplikation

Tillgänglighetspolicy

Denna tillgänglighetspolicy gäller tjänsten för Centralhandelskammarens examensapplikation. Policyn har utarbetats den 6.5.2021.

Centralhandelskammarens examensapplikation omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt denna lag ska offentliga myndigheters webbplatser vara tillgängliga.

Tillgängligheten för denna tjänst har bedömts av Centralhandelskammaren.

Tillgänglighetspolicyn för Centralhandelskammarens webbplats hittar du här.

Status avseende tillgänglighet för examensapplikationen

Denna tjänst uppfyller till största delen de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1).

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga än (enligt WCAG-kriterierna):

3.3.3 Förslag vid felhantering
Examensapplikationen ger inte användaren några anvisningar om att korrigera examenskoden eller aktiveringskoden på grund av dataskyddet.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i denna tillgänglighetspolicy baseras på en expertbedömning avseende huruvida webbtjänsten uppfyller de krav som fastställts i lagen.

  • Webbtjänsten har publicerats den 1.6.2021.
  • Denna policy har utarbetats den 6.5.2021.
  • Policyn har senast uppdaterats den 20.5.2021.

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Meddela oss, så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.
Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, får du gärna ge oss respons per e-post på adressen viestinta@chamber.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, får du gärna först ge respons till oss som tillhandahåller tjänsten. Det kan dröja upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (genom att klicka på länken kommer du till ett nytt fönster). På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer: växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster. Upptäckta brister korrigeras som en del av arbetet med att uppdatera och utveckla webbplatsen.