MEN 20/2014: Erotiikkatuotteiden radiomainokset

Lausunto:   MEN 20/2014                                     29.10.2014
Mainostaja: Kentonec Oy
Media:         SBS Discovery Radio Oy:n radiokanavat
Päätös:        Huomautus

EROTIIKKATUOTTEIDEN RADIOMAINOKSET

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä erotiikkatuotteita myyvän yrityksen radiomainoksista, joita on esitetty päiväsaikaan. Lausunnon pyytäjän mukaan mainokset houkuttelevat lapsia mainostajan verkkosivuilla. Lausunnon pyytäjä toteaa, ettei mainostajan etusivu ole lapsille sopiva.

Mainos       

Radiomainoksia on kahdeksan erilaista:

Kuuluu ukkosen jyrinää ja mainoksen lopussa surinaa. Naisääni toteaa ”Kaalimato kuuluu kesään. Kaalimato piste com.”

Kuuluu pullon aukaisuääni, juoman kaataminen lasiin ja sen juominen. Kuuluu surinaa. Naisääni toteaa ”Kaalimato kuuluu kesään. Kaalimato piste com.”

Naisääni kysyy ”Moi Marjukka, onks siellä mökillä ollu yksinäistä?” Toinen naisääni vastaa ”Ei.”. Kuuluu surinaa ja naisääni toteaa ”Kaalimato piste com. Tarvikkeita aikuisille. Jotta elämä olisi nautinnollisempaa.”.

Naisääni sanoo ”Tilaa jorma kotiisi.” Kuuluu surinaa ja naisääni toteaa ”Kaalimato piste com”.

Kuuluu ääni, kun vettä heitetään kiukaalle, jonka jälkeen surinaa. Naisääni toteaa ”Kaalimato kuuluu kesään. Kaalimato piste com.”.

Naisääni kysyy ”Moi Marjukka, mites maalla hurisee?”. Toinen naisääni vastaa ”Hyvin täällä… hurisee.”. Kuuluu surinaa ja naisääni toteaa ”Kaalimato piste com. Tarvikkeita aikuisille. Jotta elämä olisi nautinnollisempaa.”.

Kuuluu kuikan laulua ja sen jälkeen surinaa. Naisääni toteaa ”Kaalimato kuuluu kesään. Kaalimato piste com.”

Naisääni sanoo ”Puhdas pesä on emännälle kunnia-asia.”. Kuuluu surinaa ja naisääni toteaa ”Kaalimato kuuluu kesään. Kaalimato piste com.”

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Median lausuma

SBS Discovery Radio Oy on toimittanut neuvostolle tiedon mainosten esitysajoista. Mainoksia on esitetty ”Iskelmä Valtakunta”-, ”Cityradiot - ketju national”- ja ”The Voice Radio” -kanavilla aamuyhdeksän ja puolenyön välisenä aikana.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty radiokanavilla päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia. Vaikka mainokset eivät itsessään sisällä seksuaalista sisältöä, mainokset ovat toistuvasti esitettyinä omiaan kiinnittämään lasten huomion ja houkuttelemaan mainostajan verkkosivustolle. Mainostajan verkkosivusto ei ole lapsille sopiva.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia. Mainokset ovat siten myös hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                                 Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                        sihteeri