MEN 15/2013: Erotiikkatuotteiden radiomainokset

Lausunto:    MEN 15/2013                                          25.10.2013
Mainostaja: Kentonec Oy
Media:         SBS Discovery Radio Oy:n radiokanavat
Päätös:        Huomautus

EROTIIKKATUOTTEIDEN RADIOMAINOKSET

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä erotiikkatuotteita myyvän yrityksen radiomainoksista, joita on esitetty päiväaikaan sekä alkuillasta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainokset houkuttelevat lapsia heille sopimattomille verkkosivuille. Mainoslause myös tarttuu herkästi alle kuluikäisten leikkipuistojen lallatukseksi. Mainos ei sovi pienten lasten ja alaikäisten kehitystasolle vaikuttaessaan haitallisesti lasten tasapainoiseen kehitykseen.

Mainos      

Radiomainoksia on viisi erilaista, ja niiden nimet ovat ”Luontodokumentaristi”, ”Kaalimato G4”, ”kaalimato liukuvoide”, ”Blue juice” ja ”Pikkukarhu”.

”Luontodokumentaristi” -nimisessä mainoksessa miesääni sanoo: ”Ja niin eläimet jatkavat väsymättömänä vaellustaan kohti läheistä rantaviivaa, jossa kaalimadon pakettiautomaattitoimitukset maksavat vain euro yhdeksänkymmentä… Siis kerrassaan uskomatonta… Toimituskulut kaalimadossa vain euro yhdeksänkymmentä.” Lopuksi naisääni sanoo: ”Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.”

”Kaalimato G4” -nimisessä mainoksessa kuuluu aluksi nopeaa musiikkia, jonka jälkeen naisääni sanoo: ”Nyt oikeat työkalut puutarhanhoitoon… Kaalimato G4 -sauva vain 79 euroa… Rakkauden kesää toivottaa kaalimato-verkkokauppa.”

”Kaalimato liukuvoide” -nimisessä mainoksessa kuuluu aluksi nopeaa musiikkia, jonka jälkeen naisääni sanoo: ”Kesän liukkaisiin hetkiin… kaalimato-liukuvoide 200 milliä vain 14,90… Rakkauden kesää toivottaa kaalimato-verkkokauppa.”.

”Blue juice” -nimisessä mainoksessa kuuluu aluksi nopeaa musiikkia, jonka jälkeen naisääni sanoo: ”Pidä puutarha kunnossa oikeilla välineillä… Blue juice -sauva vain 34,90… Rakkauden kesää toivottaa kaalimato-verkkokauppa.”.

”Pikkukarhu” -nimisessä mainoksessa kuuluu aluksi nopeaa musiikkia, jonka jälkeen naisääni sanoo: ”Nyt oikeat työkalut puutarhanhoitoon… Pikkukarhu vain 14,90… Rakkauden kesää toivottaa kaalimato-verkkokauppa.”

Mainostajan lausuma            

Mainostaja on ilmoittanut, ettei anna asiassa lausumaa.

Median lausuma

SBS Discovery Radio Oy on toimittanut mainonnan eettiselle neuvostolle mainosten ajolistat. Ajolistan mukaan mainoksia on esitetty ”Iskelmä Valtakunta”-, ”Cityradiot - ketju national”- ja ”The Voice Radio” -kanavilla aamukuuden ja iltayhdeksän välillä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty radiokanavilla päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia. Vaikka mainokset eivät itsessään sisällä seksuaalista sisältöä, on mainossarja omiaan kiinnittämään lasten huomion ja houkuttelemaan mainostajan verkkosivustolle. Neuvosto katsoo, että lasten kiinnostuksen on omiaan herättämään ”luontodokumentaristi” -nimisen mainoksen miesäänen käyttö yhdistettynä mainoksen sanoitukseen – se vastaa tyyliltään sadunkerrontaa. Lisäksi mainoksessa ”pikkukarhu” esiintyvä samainen sana viittaa lapsille tärkeisiin symboleihin ja tunnettuun satuun pikku karhusta. Nämä mainokset ovat tyyliltään sellaisia, etteivät lapset miellä niitä aikuisille suunnatuiksi.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia. Mainokset ovat siten myös hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                     Riina Hero
puheenjohtaja                                                       sihteeri