MEN 25/2024 Finlayson Oy

Lausunto:
25/2024
Markkinoija:
Finlayson Oy
Media:
sovellus
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
3 artikla - Hyvä tapa

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksessa viitattiin kristinuskoon. Mainos ei kuitenkaan ollut pilkkaava tai rienaava. Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kaksi lausuntopyyntöä yksityishenkilöiltä Finlayson Oy:n markkinoinnista. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se on uskontoa pilkkaava ja rienaava.

Markkinointi

Finlayson Oy:n mainos on julkaistu Facebook-tilillä ”Finlayson” 28.3.2024 ja 30.3.2024. Mainoksessa on muun ohella teksti ”Vasta kolmantena päivänä hän nousi… sängystä. Jesus-pellavapussilakanat 50 vuoden takuulla. Nyt jopa -40%, vain rajattu erä”. Kuvassa on teksti ”Vasta kolmantena päivänä hän nousi…sängystä. Jesus pussilakanat jopa -40 % Finlayson est. 1820”.

Markkinoijan vastaus

Markkinoijan mukaan Jesus-pellavalakanat ovat olleet tuotannossa vuodesta 2016 alkaen. Lakanoiden suunnittelussa on keskitytty ajattomuuteen ja kestävyyteen. Lakanoilla on 50 vuoden käyttötakuu.

Kun lakanaa on suunniteltu, Roihuvuoren kirkkoon on tullut Torinon käärinliinojen replikat, joista markkinoija on saanut ideoita. Lakana on saanut inspiraationsa Torinon käärinliinoista. Lakanoiden ajattomuus ja kestävyys ovat samoja arvoja, joihin kristinusko nojautuu. Tarkoituksemme on tällä ollut myös kunnioittaa kristinuskoa.

Uskonto on kaikille hyvin henkilökohtainen asia. Yhdelle uskonto on hartautta ja perinteitä, toiselle se on iloa ja juhlaa. Tuotteellamme ja mainoksellamme haluamme tuoda ihmisten päivään iloa ja juhlaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 § mukaan mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmien mukaan markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinointisääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinointisääntöjen 3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa tai kulttuurissa.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Facebook-tilillä ”Finlayson” julkaistusta mainoksesta. Mainoksessa on muun ohella teksti ”Vasta kolmantena päivänä hän nousi… sängystä. Jesus-pellavapussilakanat 50 vuoden takuulla. Nyt jopa -40%, vain rajattu erä”.

Lausunnonpyytäjien mukaan mainos on uskontoa pilkkaava ja rienaava. Markkinoijan mukaan lakana on saanut inspiraationsa Torinon käärinliinoista. Lakanoiden ajattomuus ja kestävyys ovat samoja arvoja, joihin kristinusko nojautuu. Markkinoijan mukaan sen tarkoitus on ollut myös kunnioittaa kristinuskoa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa viitataan kristinuskoon. Mainoksen ei kuitenkaan voida katsoa olevan rienaava tai pilkkaava. Markkinoijan menettely ei ole omiaan halventamaan kristinuskoa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinointisääntöjen vastainen. Siten mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet General Counsel Leia Ahlström, varatuomari Pia Kumpulainen, emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                        Paula Paloranta

puheenjohtaja                                         sihteeri

ASIASANA: USKONTO

ARTIKLAT: 1, 3

Lausunto:              MEN 25/2024

Markkinoija:          Finlayson Oy

Alusta:                   Facebook

Päätös:                  Vapauttava lausunto