IPR-strategia

Aineettomien oikeuksien strategia sisältyy Suomen hallitusohjelmaan. Tavoitteena on luoda kansallinen aineettomien oikeuksien strategia, jonka avulla osaamista sekä hallintoa kehitetään ja tehdään nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä. Tämä liittyy keskeisesti pyrkimykseen tukea suomalaisten yritysten ja erityisesti pk-sektorin kilpailukykyä digitalisoituvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä. Se on myös tärkeä työväline tuettaessa kotimaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä investointeja. Samaan aikaan myös EU:ssa valmistellaan IPR:iä koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Tärkeä asia on osaamisen ja koulutuksen kehittäminen. Yritysten toimintaympäristön muuttuessa tulee Suomessa pitää huolta IPR-osaamisesta ja ylläpidosta, sillä immateriaalioikeuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää niiden tuntemista. Jokaisen yrityksen tulisi tuntea oman liiketoimintansa kannalta tärkeät IPR:t ja niiden olennaiset piirteet ainakin yleisellä tasolla. Näin niitä kyettäisiin hyödyntämään tuote- ja palvelukehityksen jokaisessa vaiheessa. Oikeaoppinen IPR-suojaus varmistaisi kattavan yksinoikeuden syntymisen yritykselle. Ja aktiivinen valvonta sekä oikeuksien puolustaminen takaisi sen, että IPR:iä myös käytetään liiketoiminnassa kilpailijoita ja loukkaajia vastaan oman elintilan takaamiseksi ja turvaamiseksi.

Keskeisiä tavoitteita ovat myös seuraavat:

  • Kansallisen patenttilainsäädännön uudistaminen.
  • Selvitetään mahdollisesti tarvittavia muutoksia sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin säännöksiin.
  • Tavaramerkkien osalta on olennaista seurata digitalisoitumisen vaikutusta niin kotimaiseen kuin eurooppalaiseenkin lainsäädäntöön ja rekisteröintimenettelyihin. Molempien järjestelmien tulee olla sekä hakijoille että oikeudenhaltijoille laadukkaita ja kustannustehokkaita.
  • Tekijänoikeutta tulee uudistaa digitaaliseen toimintaympäristöön siten, että yritykset voivat toimia markkinoilla yhä kilpailukykyisemmin ja tehokkaammin olipa yritys tekijänoikeudella suojattujen aineistojen tai palveluiden tuottaja, tarjoaja tai käyttäjä.
  • Immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa tulee tehostaa erilaisilla toimenpiteillä siten, että on mahdollista puuttua paremmin verkkoalustoilla julkaistaviin laittomiin aineistoihin.
  • Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun alentaminen.