Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto myönnettiin Kati Kouhia-Kuusistolle

Kati Kouhia-Kuusisto, Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnon saaja.

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT), Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari on jakanut toista kertaa Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnon.

Tämä arvostettu palkinto myönnetään ansioituneelle yrittäjyystutkimukselle, joka on toteutettu suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Kriteerinä valinnassa on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa.

Vuoden Yrittäjyystutkimus 2023 -tunnustuspalkinto myönnettiin Kati Kouhia-Kuusiston väitöskirjatutkimukselle ”Management Accounting in Small Enterprises: Identifying and Overcoming the Challenges of Using Management Accounting Information Among Entrepreneurs” (Talousjohtaminen pienyrityksissä: Haasteiden tunnistaminen ja voittaminen talousjohtamistiedon käytössä yrittäjien keskuudessa).

Kouhia-Kuusiston tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa pienyritysten talousjohtamisen haasteista ja mahdollisuuksista:

-Taloustoiminnot on tyypillisesti ulkoistettu ulkoiselle palveluntuottajalle, jonka tehtäväksi on sovittu lähinnä hoitaa lakisääteiset, kirjanpitoon liittyvät velvoitteet. Yrityksen päätöksenteon tueksi taloustietoa ei juurikaan käytetä. Näistä syistä on todennäköistä, että nykytilanteessa osa yritysten potentiaalista kasvaa ja menestyä menetetään, kun yrittäjät eivät pysty hyödyntämään taloustietoa optimaalisesti yritystensä johtamisessa.

-Väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että taloustiedon vähäisestä käytöstä huolimatta yrittäjät arvostavat ja pitävät taloustietoa tärkeänä menestyksellisen johtamistyön kannalta.

-Kouhia-Kuusisto esittää, että tulevaisuudessa talouspalvelujen laatua tulisi kehittää niin, että se tarjoaisi yrittäjille enemmän valmiiksi analysoitua, konkreettista ja tulevaisuusorientoitunutta tietoa kirjanpidon vakioraporttien sijaan. Talouspalveluiden laatuun voitaisiin vaikuttaa myös nostamalla yrittäjän näkökulma ja tarpeet osaksi tarjottavien palveluiden ja talouden tietojärjestelmien kokonaisuutta.

-Lisäksi väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat, että kirjanpitäjät kokevat usein, etteivät yrittäjät ole kiinnostuneita kirjanpitäjän tuottamasta taloustiedosta. Yrittäjät puolestaan mieltävät kirjanpitäjät helposti vain kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijoiksi, joilla ei ole ymmärrystä eikä kiinnostusta yrityksen liiketoiminnasta. Kouhia-Kuusisto ehdottaa, että pienyrittäjän ja tilitoimiston välisessä asiakassuhteessa pitäisi panostaa nykyistä huomattavasti enemmän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja yhteistyöhön.

Väitöskirja on tehty Tampereen yliopistossa, ja se on avoimesti saatavilla täältä.

Palkinnon suuruus on 3 000 euroa, ja sen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö. Yrittäjyystutkimuspalkinnon tavoitteena on edistää tieteellisen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa.

Lisätietoja antavat
Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen
satu.koskinen@boardman.fi
+358 40 189 1946

Tutkimuksen tekijä Kati Kouhia-Kuusisto
kati.kouhia-kuusisto@tuni.fi

Kategoriat:Työelämä, Yrittäjyys, Juho Romakkaniemi