Keskuskauppakamari: Hallituksen tulee linjata osinkojen lähdeverosta valtiovarainministeriön selvityksen mukaisesti

Valtiovarainministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on tänään julkaissut selvityksen, jonka mukaan osinkojen viiden prosentin lähdeveroa ei olisi perusteltua ottaa osaksi Suomen verojärjestelmää. Keskuskauppakamari pitää työryhmän kantaa erittäin perusteltuna kotimaisten pääomamarkkinoiden toimivuuden ja kotimaisen omistamisen näkökulmasta. Hallituksen tulisi linjata lähdeverosta syksyn budjettiriihessä työryhmän näkemyksen mukaisesti.

Viiden prosentin lähdevero verovapaille yhteisöille pienentäisi Suomesta saatujen osinkojen nettotuottoa. Nettotuoton pieneneminen vähentäisi suomalaisten osakkeiden houkuttelevuutta sijoituskohteena ja siten sijoituksia suomalaisiin yrityksiin.

”Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kotimaisen omistamisen vahvistamisesta. Sen toteutumiseksi on tärkeää, ettei kotimaiseen omistamiseen kohdisteta lisäveroa. Työryhmän kanta on erittäin perusteltu”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Viiden prosentin lähdeverokustannus kohdistuisi erityisesti sellaisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat varojaan suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Näiden rahastojen osuudenomistajat ovat tyypillisesti suomalaisia piensijoittajia. Verosopimusten vuoksi moni ulkomainen sijoitusrahasto sen sijaan välttyisi verolta.

”Koska muutos suosisi ulkomaisia sijoitusrahastoja, se voisi vähentää rahastojen hallinnointitoimintaa Suomessa ja siitä Suomeen syntyviä verotuottoja sekä työpaikkoja”, Keskuskauppakamarin johtava yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden asiantuntija Ville Kajala sanoo.

Viiden prosentin lähdeverolla saattaisi olla käyttäytymisvaikutuksia, jotka pienentäisivät odotettavissa olevia verotuottoja.

”Jos rahastosijoittamiseen kohdistetaan ylimääräinen verokustannus, sijoittajat voisivat jatkossa tehdä sijoituksia rahastojen sijaan esimerkiksi verotehokkaamman osakesäästötilin kautta”, Kujanpää arvioi.

”Osinkoihin kohdistuva lisävero voisi myös vaikuttaa yritysten osingonjakopolitiikkaan ja esimerkiksi kannustaa kotimaisia pörssiyhtiöitä osingonjaon sijaan hankkimaan omia osakkeitaan markkinoilta”, Kajala toteaa.

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on ollut hallitusohjelman mukaisesti selvittää, onko osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille mahdollista ottaa käyttöön viiden prosentin lähdevero. Lähdeveroa on kaavailtu eläkelaitoksille, sijoitusrahastoille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Työryhmä katsoi, että vaikka viiden prosentin lähdeverolle on sinällään löydettävissä perusteita veropohjan tiivistämisen näkökulmasta, erillistä osinkojen lähdeveroa ei olisi perusteltua ottaa osaksi Suomen verojärjestelmää.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää, Ville Kajala