Viestintä on koko johdon asia

Keskuskauppakamarin viestintä- ja yhteistyöjohtaja Pauliina Pulkkinen. Kuva: Liisa Takala.

Viestintä ei ole enää pitkään aikaan ollut vain yrityksen ”tiedotusporukan” asia. Viestintä on koko yrityksen vastuulla, erityisesti yrityksen johdon. Viestintä on osa yrityksen ydintoimintoja, osa strategiaa, ei tukitoiminto. Jokainen johtoryhmään kuuluva on viestijä ja jokaisella johtoryhmään kuuluvalla pitää olla valmiudet viestiä.  

Useimmissa yrityksissä on ymmärretty, kuinka maailman muutoksen myötä myös viestiminen on muuttunut. Internet, some ja älypuhelimet ovat luoneet erilaisen maailman, jossa yritysjohdon on osattava toimia niin hyvässä kuin pahassa. Jokaisesta on tullut viestijä, kun välikädet ovat hävinneet, halusipa tai ei.

Viestinnän ymmärtäminen ja osaaminen korostuvat entisestään johtajan roolissa. Viestintä on johtamista ja johtaminen vaatii viestintää. Nykyaikainen johtaja viestii niin yrityksensä tai organisaationsa työntekijöille kuin ulospäinkin. Sekin on eräänlainen viesti, jos ei viesti ollenkaan.

Viestintä on mitä suurimmassa määrin vaikuttamista. Kun haluaa edistää jonkin asian etenemistä, on viestinnällä siinä suuri rooli perinteisten vaikutuskeinojen rinnalla. Vaikuttaminen vaatii taitavaa viestintää.

Viestintä on siis yrityksen perustyötä. Strateginen viestintä auttaa yritystä tavoitteissaan, niin sisäisissä kuin ulkoisissakin. Kun strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän taidot sekä ymmärrys viestinnästä vaikuttamiskeinona ovat koko yritysjohdon hallussa, yritys selviää tiukankin paikan tullen kuivin jaloin. Eikä kyse ole vain tiukoista paikoista: kun strateginen viestintä on osa yrityksen johtamiskulttuuria, yritys pärjää paremmin arjessakin. Yrityksen johdon viestintäosaaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, menestystä ja uskottavuutta. Viestinnällä vahvistetaan myös vahvaa työnantajamielikuvaa ja tavoitetaan parhaat osaajat.  

Keskuskauppakamari on koonnut yritysjohdolle suunnatun strategisen ja kriisiviestinnän ohjelman, joka sparraa yrityksen johtoryhmäläiset  – sekä nykyiset että tulevat – ymmärtämään, että strateginen viestintä on osa yrityksen ydintoimintoja sekä johtamaan viestimällä. 

Ohjelman puhujat ovat alansa parhaita, joilla on pitkä kokemus liike-elämän huipulta ja kyvykkyys johtaa ja vaikuttaa viestimällä, rakentaa vahva strategia ja brändi sekä toimia kriisissä voittavalla tavalla.

Haastattelussa Marjaana Kivioja, Fingrid Oyj

”Kokonaisuutena ohjelma oli kattava ja kokosi strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän keskeiset asiat napaksi kokonaisuudeksi,” sanoo Marjaana Kivioja Fingrid Oyj:stä. Hän osallistui ohjelmaan keväällä 2021. Mielenkiintoisimpina hän koki case-esimerkit muista organisaatioista. Lisäksi Marjaana koki ohjelman hyödylliseksi strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnittelun kannalta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee erityisesti viestintään.”

Tervetuloa mukaan! Teemme mielellämme tarjouksen vaikka koko johtoryhmänne osallistumispaketista. 

Pauliina Pulkkinen

Viestintä- ja yhteistyöjohtaja

+358 50 574 5288

Kategoriat:Yritysjohdon ohjelmat, Pauliina Pulkkinen