Vastuullisuus on tullut jäädäkseen myös kiinteistöalalle

Lakimies Raisa Harju.

Tänä päivänä kukaan itsensä vakavasti otettavaksi haluava toimija ei voi sivuuttaa vastuullisuuteen liittyviä asioita. Vastuullisuus on osa menestyvien yritysten liiketoimintaa – yhä enenevässä määrin myös kilpailukykytekijä. Kiinteistöalalla vastuullisuusajattelu on alun perin lähtenyt liikkeelle energiatehokkuuden parantamisesta jo kauan aikaa sitten. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana ekologiset kysymykset ovat nousseet entistä isommin esiin. Mukaan ovat tulleet kansainväliset ympäristöluokitukset ja vastuullisuusraportointi.

Miten vastuullisuus näkyy tänä päivänä kiinteistöalalla ja missä piilee suurin kehityspotentiaali? Onko vastuullisuus jäänyt koronapandemian jalkoihin vai kenties ottanut tästä uutta vauhtia? Mistä lähtisin liikkeelle vastuullisuusasioiden selvittämisen kanssa? Päätin lähteä hakemaan vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin Green Building Council Finlandista, joka on 170:llä jäsenorganisaatiollaan Suomen laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto. FiGBC pyrkii vaikuttamaan siihen, että hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut olisivat luonnollinen osa kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. Jututin aiheesta FiGBC:n toimitusjohtajaa, Mikko Nousiaista.

Nousiainen kertoo, että parin viime vuoden aikana kiinteistöalan vastuullisuuskeskusteluissa ovat korostuneet erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja ekologinen kestävyys. Myös sidosryhmät osaavat jo nykyään tiedustella ja jopa vaatia näiden asioiden perään. Nousiainen kuitenkin muistuttaa, että vastuullisuus on erittäin laaja kokonaisuus ja mitään osa-aluetta ei tulisi jättää vaille huomiota. Mikon mukaan koronapandemia sai aikaan sen, että turvallisuus ja hyvinvointi painottuvat enemmän ja eri tavalla kuin aikaisemmin.

Kiinteistö- ja rakennusala keskeisessä roolissa

Välttämättä ei tule ajatelleeksi sitä, että kiinteistö- ja rakennusalan osuus energiankulutuksesta ja ilmastopäästöistä on merkittävä – noin 40 % Suomessa ja globaalisti. Rakentamiseen käytetään paljon raaka-aineita ja resursseja, rakennusvaihe aiheuttaa paljon päästöjä ja olemassa oleva kiinteistökanta kuluttaa energiaa. Näkökulma on nykyään itse asiassa siirtynytkin energiasta päästöihin eli kilowattituntien sijaan puhutaan CO2-tonneista.

Nousiaisen mukaan voi jopa olla niin, että globaaleja tai Suomen ilmastotavoitteita ei voida saavuttaa, ellei kiinteistö- ja rakennusala todella tartu toimeen päästöjen vähentämiseksi kaikessa toiminnassaan!

Miten lähteä liikkeelle vastuullisuustyössä?

Vastuullisuus on jo melko vakiintunut osa isojen ja ammattimaisesti toimivien organisaatioiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä. Vastuullisuuden jalkauttaminen jokapäiväiseen toimintaan edellyttää kuitenkin siihen suunnattuja resursseja. Vastuullisuustoiminta tarvitsee johtamista ja vastuullisuuden elementit tulisi integroida mahdollisimman hyvin kaikkiin yrityksen toimintamalleihin.

Nousiainen korostaa sitä, että vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä oleellista on jatkuva parantaminen. Olisi suorastaan epärealistista ajatella, että kaikki laitettaisiin heti kerralla kuntoon! Vastuullisuus vaatii pitkäjänteisyyttä ja toisaalta herkkyyttä sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Nousiainen toteaa, että jokaisen kiinteistöalan toimijan tulisi kuitenkin viimeistään nyt alkaa pohtimaan ekologisen kestävyyden kysymyksiä. Syyskuun loppu on mainiota aikaa päästä alkuun tässä työssä, koska vietetään kansainvälistä kestävän rakentamisen teemaviikkoa (World Green Building Week) ja tarjolla on paljon webinaareja sekä tietoa aiheesta. Teemaviikon tapahtumia voi tarkastella täältä.

Vastuullisuuden vaikutukset kiinteistöalalla

Vastuullisuuden merkitys ei ole siis ainakaan supistunut koronapandemian aikana, suorastaan päinvastoin. Näitä asioita ei voida enää sivuuttaa tai käsitellä kovin yksipuolisesti. Vastuullinen toiminta alkaa myös entistä selkeämmin tuottaa yritykselle lisäarvoa – todennäköisesti tämä alkaa heijastua jollain tapaa myös kiinteistöjen arvoihin.

Vastuullisuus-teema on esillä myös Keskuskauppakamarin Kiinteistönarviointipäivässä 1.10. ArviointiPajassa puidaan vastuullisuuden vaikutuksia kiinteistöalaan monipuolisesti alan muutosjohtajien ja asiantuntijoiden voimin. ArviointiPajan puheenjohtajana toimii Mikko Nousiainen.

Kiinteistönarviointipäivä tarjoaa mainion kattauksen myös muuta kiinteistöalaa kiinnostavaa asiaa – tapetilla ovat mm. lohkoketjut kiinteistösijoittamisessa sekä kaupungistumisen, politiikan ja muuttoliikkeen trendit. Ajankohtaisina teemoina pureudutaan hallitusohjelmaan ja vähähiilisyyteen, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden tilaan koronapandemian jälkeen sekä kuullaan kattava katsaus ajankohtaisista säädöshankkeista.

Osallistu webinaariin tai tule paikan päälle kuuntelemaan: Kiinteistönarviointipäivä 1.10.