Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden hallituksissa – osuus ylitti ensimmäistä kertaa 30 prosenttia  

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenissä on noussut uuteen ennätykseensä, kun osuus ylitti ensimmäistä kertaa 30 prosenttia. Täysin tasapuolinen sukupuolijakauma on jo 31 pörssiyhtiössä, kun pörssiyhtiöiden kokonaismäärä on 122. Naisia on kuitenkin vähän hallitusten nimityksiä valmistelevissa toimielimissä.   

Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta, jossa on selvitetty naisten osuuksia pörssiyhtiöiden hallituksissa, hallitusten valiokunnissa sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa nousi tänä vuonna ensimmäistä kertaa 30 prosenttiin. Ennätykselliset tasot saavutettiin kaiken kokoisissa pörssiyhtiöissä. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallitusten jäsenistä on 34 prosenttia. Täysin tasapuolinen sukupuolijakauma on 31 pörssiyhtiössä, kun vuotta aiemmin tällaisia yhtiöitä oli 26. 

”Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on viime vuosina kasvanut melko tasaisesti 1–2 prosenttiyksikköä vuodessa. Maaliskuussa tekemämme selvitys osoittaa, että suomalaiset yhtiöt sijoittuvat edelleen kärkikastiin muihin EU- ja ETA-maihin verrattuna. Työtä talouselämän päätöksenteon tasa-arvon edistämiseksi on jatkettava. Elinkeinoelämän itsesääntely tarjoaa tähän parhaat puitteet”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen. 

Hallituksen eri valiokuntien sukupuolijakaumassa on selviä eroja. Suhteellisesti eniten naisia on tarkastusvaliokunnissa, 37 prosenttia. Lisäksi puolet tarkastusvaliokuntien puheenjohtajista on naisia. Palkitsemisvaliokunnissa, joiden tehtävänä on yleensä valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemista ja nimityksiä koskevat ehdotukset, naisten osuus on 32 prosenttia.

Sen sijaan hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevissa toimielimissä naisten osuus on pieni. Naisia on hallitusten nimitysvaliokuntien jäsenistä 17 prosenttia ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsenistä vain 14 prosenttia. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsenistä oli vielä tätäkin pienempi, seitsemän prosenttia.

”Naisten vähäinen osuus osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa selittyy osin sillä, että pörssiyhtiöiden suurimmat henkilöomistajat ovat tyypillisesti miehiä. Institutionaaliset sijoittajat puolestaan nimeävät erityisesti suurimpien pörssiyhtiöiden nimitystoimikuntiin edustajakseen toimitusjohtajansa, joka on usein mies”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.  

”On kuitenkin silmiinpistävää, että naisten osuus hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevassa toimielimessä on alhainen riippumatta siitä, valmistellaanko nimitysehdotus hallituksen nimitysvaliokunnassa vai osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa”, Kajala sanoo. 

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Mentorointiohjelmaan on osallistunut jo yli 200 naisjohtajaa. Ohjelman järjestyksessään viides vuosikurssi käynnistyi helmikuussa 2020.

Liite:

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus 2/2020

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Naisjohtajat, Anne Horttanainen, Ville Kajala