Luvituksen ongelmat merkittävä jarru kasvulle ja ilmastotoimille – vihreiden investointien etusija ensiaskel

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund.

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen vihreiden investointien etusijasta luvituskäsittelyssä. Keskuskauppakamari pitää esitystä perusteltuna, mutta huomauttaa, että investointien luvitus tarvitsee kokonaisuudistuksen. Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija painottaa, että fossiilisista irtautuminen edellyttää mittavia investointeja, joiden keskeinen edellytys on sujuva luvitus.

Keskuskauppakamari pitää vihreiden investointien etusijamenettelyä luvituskäsittelyssä hyvänä ensiaskeleena. Luvituksen ongelmat ovat yksi merkittävimmistä esteistä yritysten kasvulle ja niihin liittyvä epävarmuus on myrkkyä investoinneille. 

”Ilmastotavoitteet ja Venäjästä irtautuminen edellyttävät mittavia investointeja puhtaaseen energiaan ja tuotantoon 2020-luvulla. Meidän on investoitava itsemme ulos fossiilisista, ja sujuva luvitus on sen välttämätön edellytys. Investointeja ei ole varaa seisottaa jonossa. Vihreiden investointien etusijamenettely on ensiaskel, seuraavaksi tarvitaan luvituksen kokonaisuudistus”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. 

Lakiesityksessä nimettyjen vihreän siirtymän investointien lupahakemukset käsitellään viranomaisessa ja valitustuomioistuimissa etusijalla määräajan. Tavoitteena on nopeuttaa investointeja muun muassa uusiutuvaan energiaan. 

Hallituksen esitys on Keskuskauppakamarin mielestä parantunut valmistelun aikana. Etusijamenettely kattaa esimerkiksi laajasti teollisuuden päästöjä vähentävät investoinnit ja lain menettelyt ovat keventyneet. Lakiesityksessä on kuitenkin viilattavaa eduskuntakäsittelyssä. 

Ydinvoimahankkeet sisällytettävä lakiin, luvitusta uudistettava kokonaisuutena

Lakiesityksen keskeinen puute on, että se koskee energian osalta ainoastaan uusiutuvan energian hankkeita. Lain voimassaoloaikana voi tulla esimerkiksi tilanteita, joissa olemassa olevien ydinvoimalaitosten jatkoluvat edellyttävät vesilupien tarkistamista.  

“Tulevien vuosien sähköntuotannon turvaamiseksi kannattaa varautua siihen, että myös ydinenergiaan liittyvät luvat pääsevät tarvittaessa pikakaistalle. Teknologianeutraalius on tärkeä periaate lainsäädännössä. Kaikkea puhdasta tuotantoa energiantuotannossa uusiutuvista ydinvoimaan on edistettävä”, sanoo Säkkinen. 

Etusijamenettelyyn pääsy edellyttää, että hakija täyttää niin kutsutun DNSH- eli ”ei merkittävää haittaa” -kriteerin, joka perustuu EU:n taksonomia-asetukseen. Keskuskauppakamari pitää vaatimusta tarpeettomana ja lupamenettelyä kuormittavana. 

”Investointien luvitusta pitää sujuvoittaa, ei tuoda siihen uusia vaatimuksia. DNSH-kriteeri on laadittu rahoitusta varten eikä se sovi osaksi lupamenettelyä. On kuitenkin hyvä, että hallitus on keventänyt menettelyä esityksen jatkovalmistelussa,” Säkkinen sanoo. 

Keskuskauppakamari painottaa, että etusijamenettelyn lisäksi tarvitaan pidemmälle meneviä toimia luvituksen sujuvoittamiseksi. Myös viranomaisten ja tuomioistuinten resurssien turvaaminen on tärkeää, jotta lupakäsittelyt eivät veny. Etusijamenettely ei saa johtaa muiden investointien luvituksen viivästymiseen. 

”Käytännössä lakiesityksessä on kyse siitä, että jotkin lupahakemukset nostetaan pinon päällimmäiseksi. Se ei vielä itsessään nopeuta lupakäsittelyä. Seuraavan hallituskauden tärkeimpiä toimia ilmaston, energiaomavaraisuuden ja investointien kannalta on luvitusjärjestelmän uudistaminen kokonaisuutena” Säkkinen korostaa. 

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:Politiikka, Ilmasto, Energia, Teppo Säkkinen