Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinat jakautumassa kahden kerroksen väkeen

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 128 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyden nähdään paranevan, mutta suurimpana ongelmana on, että osa työnhakijoista uhkaa syrjäytyä työmarkkinoilta pysyvästi. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist on huolissaan siitä, että työmarkkinat ovat jakautumassa kahden kerroksen väkeen.

Joulukuussa oli Tilastokeskuksen mukaan 128 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Lukema on huomattavasti ennakko-odotuksia parempi. Samalla työllisyysasteen trendi nousi 73,5 prosenttiin, mikä on uusi suomenmestaruustulos. Ennen koronakriisin alkua työllisyysasteen trendi oli korkeimmillaan 72,6 prosenttia.

Sen sijaan työttömyyden kehitys ei ollut yhtä valoisaa. Työttömänä oli joulukuussa 187 000 henkeä eli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkään jatkuneesta voimakkaasta työvoiman kysynnästä huolimatta työttömyyden alenemisen tahti on vaisua ja työttömyyden trendikuvaaja pysyi sitkeästi 7 prosentissa.

”Joulukuun työllisyysluvut näyttävät erittäin hyviltä. Samaan aikaan työmarkkinoilla näyttäisi kuitenkin olevan käynnissä jonkinlaista jakautumista kahden kerroksen väkeen. Työllisyys paranee, mutta työttömiä on edelleen runsaasti, ja pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi joulukuussa jopa takaisin nousuun”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Uudet työlliset eivät ole siis tulleet työttömien joukosta, vaan ennen kaikkea työmarkkinoiden ulkopuolelta, mikä näkyy työvoiman määrän voimakkaana kasvuna.

”Työttömyysjaksojen pitkittyminen herättää huolta kuitenkin siitä, että osa työnhakijoista uhkaa syrjäytyä työmarkkinoilta pysyvämmin”, sanoo Appelqvist.

Merkittävin haaste työvoiman riittävyys

Omikronin leviämisen ja uusien koronarajoitusten vaikutus ei vielä näy joulukuun luvuissa täydellä voimalla. Lomautukset nytkähtivät joulukuussa jo pieneen kasvuun, mutta työvoiman kysyntä kokonaisuudessaan jatkui vahvana, mitä heijastaa avoimien työpaikkojen suuri määrä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuussa 90 600. Kaikkiaan avoinna oli 164 500 työpaikkaa, mikä on 71 600 enemmän kuin vuosi sitten. Avoimien työpaikkojen kasvu oli joulukuussa todella väkevää.

Hyvän loppukirin ansiosta viime vuosi päättyi työmarkkinoilla ennätyksellisen korkealle työllisyyden tasolle. Alkuvuoden kasvunäkymät ovat kuitenkin vaisut pahentuneen epidemian takia ja tulevien kuukausien aikana omikronin seuraukset tulevat näkymään työllisyysluvuissa laajemmin. Lomautukset kääntynevät nousuun erityisesti ravintola-alalla tiukkojen rajoitustoimien seurauksena. Appelqvistin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että omikronin aiheuttama talven epidemia-aalto jää lyhyeksi ja sen vaikutukset talouteen siten rajallisiksi.

Suhdanteen elpyminen hyytyy toistaiseksi, mutta viimeistään keväällä on edessä talouden riehakas uudelleenavautuminen. Pidempi trendi onkin edelleen paheneva työvoimapula, eikä sen poistuminen ole näköpiirissä. ”Tärkein kysymys onkin, riittääkö meillä työvoimaa. Hallituksen tulisi nyt toteuttaa lupaamansa työllisyystoimet sekä nopeuttaa osaamisperusteisen maahanmuuton prosesseja vakavan osaajapulan ratkaisemiseksi”, sanoo Appelqvist.

Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurin mukaan hallitus on nyt 47 000 työllisen päässä tavoitteestaan. Työllisyystavoitelaskuri löytyy täältä.

Jukka Appelqvist

Pääekonomisti

+358 44 263 1051

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Jukka Appelqvist