Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antoi suosituksen henkilön kuvan käyttämisessä markkinoinnissa  

mainonnan-eettinen-neuvosto
Paula Paloranta. Kuva: Roni Rekomaa

Markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua suostumusta. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan suosituksessa korostetaan, että markkinoijalla on aina oltava asianomaisen henkilön suostumus, jos henkilö on tunnistettavissa mainoksesta tai muusta markkinointimateriaalista.  

Markkinointi sosiaalisen median alustoilla on lisääntynyt viime aikoina huomattavasti. Markkinointiin liittyvät säännökset ovat sovellettavissa siitä riippumatta, millä alustalla markkinointi tapahtuu. Liiketapalautakunta on todennut, että henkilön kuvan käyttämisessä kaupallisessa viestinnässä on edelleen puutteita. Lautakunta pitää tärkeänä suosituksen muodossa muistuttaa henkilön kuvan oikeasta käyttämisestä. 

Jos henkilö on tunnistettavissa mainoksesta tai muussa markkinointimateriaalista, markkinoijalla on oltava asianomaisen henkilön suostumus. Suojaa nauttivat julkisuuden henkilöt ja yksityishenkilöt, mukaan lukien lapset. Henkilön maineen hyödyntäminenkin markkinoinnissa edellyttää hänen suostumustaan. 

Suoja kattaa henkilön elinajan. Henkilön kuoleman jälkeen suojan pituus on oikeuskäytännön mukaan korkeintaan tekijänoikeussuojan pituinen. Jos henkilön kuva on hankittu kuvapankista, kuvan käyttäjän on syytä olla erityisen huolellinen sen osalta, voiko kuvaa käyttää kaupallisesti, liiketapalautakunta muistuttaa.  

“Suosittelemme, että markkinoija ja kuvan kohteena oleva henkilö tekevät kirjallisen sopimuksen henkilön kuvan käytöstä markkinoinnissa. Kirjallisen sopimuksen etuna on, että se lisää sopimussuhteen selvyyttä “, muistuttaa liiketapalautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Mansala. 

“Kuvan käyttöä koskevassa sopimuksessa sovitaan esimerkiksi siitä, missä viestintävälineissä sekä millä alustoilla ja maantieteellisillä alueilla kuvaa saa käyttää”, kertoo liiketapalautakunnan sihteeri Paula Paloranta. 

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Markkinointi, Paula Paloranta