Kauppakamarikysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa rokotepassin käyttöönottoa – yritysten näkymät huonontuneet hieman syksystä

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala

Kauppakamarikyselyyn vastanneet yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. Yrityksistä 75 prosenttia oli sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Kymmenen prosenttia ei katsonut sitä tarpeelliseksi ja 14 prosentille asialla ei ole merkitystä. 

”Tämä on yrityksiltä ja elinkeinoelämältä vahva viesti hallituksen suuntaan: rokotepassia tarvitaan, jotta yhteiskuntaa voidaan avata ja palata lähemmäksi normaalia. Kolme rokotusta edellyttävä rokotepassi vauhdittaisi myös rokotusten ottamista, joka puolestaan edesauttaisi koronan selättämistä. Hallituksen ykköskeino tartuntojen leviämisen estämiseksi on ollut rajoitukset ja sulut. Muitakin keinoja olisi, jos ne vain haluttaisiin ottaa käyttöön”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1. ja siihen vastasi yli 2800 yritystä. Yksinyrittäjiä vastaajista oli noin kahdeksan prosenttia eli suurin osa oli työnantajayrityksiä. 

Sairastumiset ja karanteenit aiheuttaneet ongelmia yrityksissä 

Omikron-variantin leviäminen on aiheuttanut yrityksissä jonkin verran ongelmia muun muassa työvoiman saatavuuden suhteen. Peräti 74 prosenttia yrityksistä kertoo omikronista johtuvien sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa. Katkeruutta monissa aiheuttaa se, että karanteenien kustannukset lankeavat yrityksille. 

”Sairastumiset ja karanteenit ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa, aiheuttaneet uudelleenjärjestelyjä ja aiheuttaneet merkittäviäkin kustannuksia. Omikron-variantti aiheuttaa huomattavasti lievempiä oireita ja on lyhytkestoisempi, joten karanteeneista luopuminen siinä mittakaavassa, mitä ne ovat olleet, on ollut erittäin hyvä päätös”, Romakkaniemi sanoo. 

Konkurssiriski taas hieman kasvanut 

Yritysten yleisnäkymät ovat jälleen hieman huonontuneet syksystä. Syyskuussa tehtyyn vastaavaan kyselyyn verrattuna yritykset näkevät, että sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehitys hieman heikkenee seuraavien kahden kuukauden aikana. 

Yrityksistä hieman yli puolet, 52 prosenttia uskoo, että liikevaihto kasvaa tai pysyy ennallaan tulevien kahden kuukauden aikana. Syyskuussa kasvuun uskoi 64 prosenttia yrityksistä. Henkilöstön määrän ennallaan pysymiseen tai kasvuun seuraavan kahden kuukauden aikana uskoi nyt 78,5 prosenttia, kun syyskuussa näin arvioi vielä 84 prosenttia yrityksistä. 

Myös konkurssin riskin koetaan nyt nousseen hieman useammassa yrityksessä kuin vielä syksyllä. Noin 21 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi konkurssin riskin kasvaneen, kun syyskuussa näin arvioi 18,5 prosenttia yrityksistä. 

”Omikron-epidemia osoittautui onneksi huomattavasti lievempioireiseksi kuin aiemmat variantit. Senkin takia yhteiskuntaa pitäisi nyt aukaista. Samalla on välttämätöntä varautua taas uusiin variantteihin, mutta se ei ole syy pitää paikkoja varmuuden vuoksi kiinni ja estää normaalia elämää”, Romakkaniemi sanoo.  

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi  2821  kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta  ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4, 16.6 ja 14.9. 

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Koronakriisi, Juho Romakkaniemi