Kauppakamarien Finncham-verkosto lisää panostuksia vienninedistämiseen

Keskuskauppakamari on koonnut uudistettuun Finncham-verkostoon 35 aktiivisinta suomalaista kauppakamaria eri puolilta maailmaa auttamaan yrityksiä oikeiden kontaktien löytämisessä 22 vientimaassa. “Vientimarkkinoiden vahva tuntemus ja oikeat paikalliset kumppanit ovat avainasemassa yritysten kansainvälistymisessä. Eri maissa toimivien Suomi-verkostojen tulisi auttaa suomalaisyrityksiä nykyistä paremmin saamaan jalansijan uusilta vientimarkkinoilta”, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori. Kuva: Roni Rekomaa

Kansainvälinen Finncham-verkosto koostuu kauppakamareista, kauppayhdistyksistä ja kauppakilloista. Uudistettuun Finncham-verkostoon valitut kumppanit ovat ilmoittaneet haluavansa auttaa kohdemaasta kiinnostuneita suomalaisia yrityksiä markkinoille pääsyssä ja sopivien paikallisten kumppanien etsinnässä. Ne tarjoavat erilaisia yrityspalveluita, verkostotilaisuuksia ja tietoiskuja markkinasta. Finncham-kumppanit ovat luvanneet antaa ensiapua myös kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville, markkinasta kiinnostuneille suomalaisille yrityksille.

Jatkossa nämä Finncham-kumppanit toimivat tiiviissä yhteistyössä Keskuskauppakamarin, Suomen 19 alueellisen kauppakamarin sekä julkisten Team Finland -toimijoiden kanssa. Ne tuovat kohdemaista yksityisen sektorin asiantuntemuksen ja verkostot osaksi Suomen kansainvälistymisponnisteluita. Finncham-kumppanit täydentävät ja tukevat 73 maassa toimivien Suomen edustustojen sekä yli 30 maassa vaikuttavien Business Finland -asiantuntijoiden työtä suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä ja ulkomaisten investointien houkuttelemisessa Suomeen.

Kaikki verkostot on saatava vauhdittamaan vientiä ja investointeja

Työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikön osastopäällikkö Ilona Lundströmin mukaan on tärkeää, että suomalaisilla pk-yrityksillä on käytössään parhaat mahdolliset julkiset ja yksityiset palvelut sekä verkostot kansainvälistymiseen.

“Finncham-verkoston kehittäminen ja yhteistyö Team Finlandin kanssa on askel oikeaan suuntaan. Jo aikaisemmin on solmittu yhteistyösopimus, jonka johdosta suomalaisyritykset voivat käyttää Saksan kansainvälisen kauppakamariverkoston AHK:n palveluita 90 maassa eri puolilla maailmaa”, hän sanoo.

“Suomen edustustot maailmalla tekevät yhteistyötä suomalaisten kauppakamarien kanssa ja kytkevät näiden palvelutarjontaa paikalliseen Team Finland -toimintaan. Kansainvälisen kilpailun kiristyessä vientimarkkinoista ja investoinneista on meidän parannettava entisestään tekemistämme public–private -yhteistyöllä”, sanoo ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen.

“Toimiva yhteistyö kohdemaassa jo vaikuttavien suomalaisten yritysosaajien kanssa on elintärkeää Business Finlandin onnistumiselle vaativassa julkisessa tehtävässään eri puolilla maailmaa. Tiiviillä yhteistyöllä kauppakamarien kanssa voimme hakea ensiapua resurssihaasteisiimme maailmalla”, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Paikallinen markkinatuntemus ratkaisee yleensä kaupat

Suomalais-Brittiläisen kauppakamarin (Finnish British Chamber of Commerce FBCC) toiminnanjohtaja Emma Jalonen korostaa, että Team Finland -yhteistyö ja aktiivinen Finncham-verkosto ovat toiminnalle erittäin tärkeitä.

“Toivomme, että tiivistetty yhteistyö eri toimijoiden välillä tuo aidosti uutta lisäarvoa yrityksille, joiden kanssa työskentelemme. Onnistunut kansainvälistyminen perustuu usein hyvään markkinaymmärrykseen ja toimiviin kumppanuuksiin”, hän sanoo.

Hong Kongissa toimivan Finnish Chamber of Commerce in Hong Kong vetäjä Gitta Hägg-Lundvall korostaa kauppakamarien maailmanlaajuisesti omaavan ajankohtaista ruohonjuuritason markkinatietoa ja osaamista. Kauppakamarit matalan kynnyksen toiminnallaan ovat usein uudelle markkina-alueelle astuvan yrityksen ensikosketus Team Finland -verkostoon. Esimerkiksi Hongkongin suomalaisen kauppakamarin kohdalla nämä asiat yhdistyvät 30 vuoden aikana kerättyyn verkostoon, joka kattaa laajasti eri alat ja osaamiset. Finncham Hong Kong tarjoaa tämän verkoston jäsentensä käyttöön.

“Olen iloinen, että yhteistyötä tiivistetään, sillä Suomen kokoiselle maalle se on mielestäni ainut mahdollinen tapa toimia. En voi riittävästi korostaa vienninedistämistä tekevien paikallisverkostojen tärkeyttä. Vain kohdemaassa elävä, aamusta iltaan maan mahdollisuuksia aistiva voi todellisuudessa kertoa, miten maassa ollaan parhaiten maan tavalla, mitä kohde tarjoaa nyt ja mitä se voi tarjota tulevaisuudessa. Miten töistä ja vapaa-ajasta saa kohteessa parhaan mahdollisen hyödyn irti, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa. Siksi on erityisen hienoa, että nyt tämä vuosikymmenten ajalta tietotaitoa kerännyt ja joka päivä itseään automaattisesti päivitettävä Finncham-verkosto on selkeästi organisoitu kattaen kaikki markkina-alueet”, kiittelee Hägg-Lundvall.

Finncham -kumppaneiden yhteystiedot löytyvät sivuilta www.finncham.fi