Ilmoituskanavat lakisääteisiksi vuonna 2023 – kanava myös oleellinen osa vastuullisuutta

Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg. Kuva: Liisa Takala.

Ilmoittajien suojelua koskeva sääntely velvoittaa jatkossa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot perustamaan sisäisen ilmoituskanavan epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen. Yritysten kannattaa toimia viimeistään nyt, sillä siirtymäaika on lyhyt, suurilla yrityksillä vain 31.3.2023 asti. Ilmoituskanava ei ole pelkkä lakisääteinen velvoite vaan myös osa yrityksen vastuullista toimintaa. 

1.1.2023 voimaan tuleva ilmoittajien suojelua koskeva sääntely velvoittaa yritykset ja julkisyhteisöt, joilla on vähintään 50 työntekijää, perustamaan työntekijöilleen sisäisen ilmoituskanavan epäiltyjä väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten vastaanottoon. Sellaisilla finanssisektorin tai rahanpesusääntelyn soveltamisalaan kuuluvilla toimijoilla, joilla on jo nykyisin velvollisuus ylläpitää sisäistä ilmoituskanavaa, on velvollisuus perustaa lain mukainen sisäinen ilmoituskanava työntekijämäärästä riippumatta.

Alle 250 työntekijän yrityksille siirtymäaikaa sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottoon on 17.12.2023 asti ja tätä suuremmille yrityksille kolme kuukautta lain voimaantulosta eli 31.3.2023 asti.

”Ilmoittajien suojelu astuu täysimääräisesti voimaan heti lain voimaantullessa vuoden 2023 alussa, vaikka ilmoituskanavan avaamiseen onkin varattu lyhyehkö siirtymäaika. Yritysten kannattaa toimia ripeästi, sillä siirtymäajan aikanakin ilmoittajia suojellaan, vaikka ilmoituskanavaa ei vielä organisaatiossa olisi”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg.

Ilmoituskanavan kautta tehdyt ilmoitukset ovat luottamuksellisia. Yritys voi päättää itse, ottaako se vastaan anonyymejä ilmoituksia. Ilmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan ei saa ryhtyä mihinkään vastatoimiin.

”Ilmoituskanavan avaaminen vaatii organisaatiolta prosessien ja käytäntöjen suunnittelua sekä niiden viestintää organisaatiossa. Tälle työlle on hyvä varata riittävästi aikaa ja koska siirtymäaika on melko lyhyt, on kaikkien organisaatioiden syytä ryhtyä toimiin viimeistään nyt”, sanoo Wikberg.

Ilmoituskanava on myös olennainen osa vastuullista toimintaa. Ilmoituskanavaa ei pidä lähestyä ainoastaan lakisääteisenä velvoitteena, vaan ennen muuta keinona vahvistaa toiminnan vastuullisuutta.

”Riippumatta lainsäädännön velvoitteista, on viisasta kerätä tietoa oman organisaation toiminnasta mahdollisimman laajasti. Näin myös mahdollisiin väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja estämään isommat vahingot sekä toiminnalle että yrityksen maineelle. Lisäksi ilmoituskanavan avaaminen, ylläpito ja siitä viestiminen on erinomainen tapa vahvistaa vastuullista organisaatiokulttuuria”, sanoo Wikberg.

Keskuskauppakamari tarjoaa omaa Ilmoituskanava-palveluaan yritysten vastuullisuustyön tueksi sekä auttamaan ilmoittajien suojelua koskevan lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä.

Lisätiedot

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmoituskanava, Stina Wikberg