Tilintarkastusrajojen muuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa tilintarkastusrajoja koskevasta tilintarkastuslain muuttamisesta annettavasta hallituksen esityksestä.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja nostetavaksi niin, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajataan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Keskuskauppakamari kannattaa muutosta. Tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvot ovat Suomessa olleet varsin alhaiset verrattuna useimpiin EU-maihin ja olisivat muutoksen jälkeenkin verrattain alhaiset.

On selvää, että tilintarkastus on tärkeää ja yrityksiä hyödyttävää toimintaa. Rahoittajat yleensä edellyttävätkin tilintarkastusta ennen rahoituksen myöntämistä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tilintarkastus pitäisi olla pakollista mikroyrityksille.

Jos mikroyrityksellä on kapea omistuspohja eikä sillä ole ulkopuolisen rahoituksen tarvetta, sillä voi olla perusteltu aihe lähteä siitä, että tilintarkastus on sen olosuhteissa tarpeetonta. Yrityksen harkintaan voi vaikuttaa esimerkiksi se, onko kirjanpito hoidettu tilitoimistossa. Mikroyrityksellä tulee olla mahdollisuus itse ratkaista, käyttääkö se tilintarkastajaa.

Vaihtoehdoksi review-menettely

Lakisääteinen tilintarkastusmenettely perustuu kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, jotka on laadittu suuryrityksiä silmällä pitäen. Menettelyyn sisältyy toimia, jotka eivät ole pienten yritysten kannalta aina tarpeellisia.

Tilintarkastusstandardit tuntevat myös kevyemmän review-menettelyn. Se olisi monessa tapauksessa riittävä pienille yrityksille. Silloin keskeiset seikat tulisivat varmennetuiksi tilintarkastajan toimesta, mutta menettely ei sisältäisi sellaisia toimia, jotka on asetettu tilintarkastusstandardeihin suuryrityksiä silmällä pitäen.

Keskuskauppakamari ehdottaa lainvalmistelun aloittamista review-menettelyn riittävyydestä vaihtoehtona nykyiselle lakisääteiselle tilintarkastukselle pienten yritysten osalta.