Naisjohtajakatsaus 3/2023

Naiset pörssi- ja First North -yhtiöiden toimitusjohtajina ja johtoryhmissä

Tarkastelemme tässä katsauksessa naisten osuutta pörssiyhtiöiden ja ensimmäistä kertaa myös First North -yhtiöiden toimitusjohtajina ja johtoryhmissä. Tarkastelemme myös sitä, missä määrin naiset johtavat liike- tai tukitoimintoja ja mitä eroja on havaittavissa erikokoisten yhtiöiden ja eri toimialojen välillä.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460